Debi Metre Basınç Şartellleri ve Seviye Şalterleri

Basınç Sensörü / Basınç şalterleri ve kullanım alanları

Basınç şalteri olarak da bilinen basınç sensörleri, temelde bağlandığı hattaki akışkanın basıncını izlemede kullanılırlar. Sensör, istenen basınç geldiğinde sinyal çıkışı verir ve boru hattındaki basıncı sürekli izlenmesine yardımcı olur.

Akış hattının içerisinde akış basıncı bilgisi verir. Hatta bağlandığında, akışkanla temas eder ve akışkanın diyaframına uyguladığı basıncı algılayan basınç sensörü, switch vasıtasıyla sinyal gönderir. Hattaki akışkan basıncı, şalter içindeki mebrana etki etmektedir. Mebranın hareketi ve şalterin iç mekanizma hareketiyle kontak çıkış uçlarından sinyal almaktadır. Basınç değeri basınç şalteri üzerindeki skaladan belirlenmiş olan değere ayarlanır. Akabinde anahtar hatta bağlanır. Hattaki basınç ayarlanan set değerinin üzerine çıkığı anda basınç şalteri sistemdeki devreyi açarak veya kapayarak enerjiyi kontrol eder.
Basınç Şalterlerinin çok çeşitli tipleri mevcuttur. Kullanıldığı yere göre farklı tipler tercih edilmektedir. Makine ve fabrikada her çeşit akışkan basıncı kontrolü için (pnömatik-hidrolik) kullanılanlar sıklıktadır. Isıtma, filtre ve medikal uygulamalar için kuru ve agresiv olmayan gasda tercih edilenleri ve seviye, debi ölçme fitrelerde kontrol- izleme amaçlı kullanılan mekanik basınç sensörleri de mevcuttur.

 

d1

kontaklı manometreler

d2

diyaframlı manometreler

d3

basınç transmitterleri, OEM için

d4

analog göstergeli manometreler

d5

fark basınç,differatial pressure manometre

d6

yüksek basınç manometre

d7

digital manometre ve basınç şalteri

d8

basınç transmitterleri,standart tip

d9

spesial,hassas tip basınç transmitterleri

d10

su altı uygulamaları için basınç transmitterleri

d11

ATEX seritifikalı basınç transmitterleri

d12

test manometreleri

d13

digital ,elektronik basınş şalterleri

d14

mekanik basınç şalterleri

d15

düşük basınç ve vakum kontrol şalterleri,presostat

d16

fark basınç transmitteri

d17

fark basınç manometre

Debimetre (Akışmetre)

Debimetre doğrusal yada doğrusal olmayan, kitle veya sıvı veya gazların hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan bir araçtır..
Makine mühendisliğin temel uğraşı alanlarından olan motorlar, pompalar, kompresörler ve ısı değiştirici gibi sistemlerin imalat ve performans testlerinde debi ölçümün önemli bir yeri vardır.
Ölçme teknikleri özellikle son 25-30 yıl içinde büyük gelişim göstermiştir. 1950 li yıllarda elektronik devrelerdeki 1960 lı lazer ve optik cihazlardaki 1970 li yıllarda fiber optik elemanlardaki yenilikler bilgisayarlardaki işlem hızlarının artması ölçme tekniklerinin gelişmeler olumlu katkılar sağlamıştır.
Akışkanların herhangi kesitli kanallar içinde akması durumunda hızlarının veya debilerinin ölçülmesi birçok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde ve laboratuarlarda ki çeşitli deneylerin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Pratikte hız ve debinin veya genel olarak akış olaylarının ölçülmesi için birbirlerine göre çeşitli üstünlük ve sakıncaları olan değişik cihaz ve yöntemler geliştirilmiştir. Herhangi bir akış ölçme işleminde, ölçme cihazı ve yönteminin seçiminde hassasiyet, kapasite aralığı ve fiyat başta olmak üzere çeşitli etkenler rol oynar

d18

SICAKLIK

 

d19

Rtd (PT100-PT1000)

d20

Termokupl

d21

Termowel ve Flanşlar

d22

Termokupl Kafaları ve Terminal Blokları

d23

Sıcaklık Çeviriciler

d24

Kompanzasyon Kabloları

 

SEVİYE ŞALTERLERİ VE KULLANIM YERLERİ

d25

d26

Ultrasonik Seviye Sensörü

d27

Mini Seviye Şalterleri-Paslanmaz Çelik

d28

Mini Seviye Şalterleri -Plastik

d29

Seviye Şalterleri

d30

Seviye Transmitterleri

d31

Manyetik By-Pass Seviye Göstergeleri

d32

Seviye Şalterleri – Yandan Montajlı

d33

Şamandıralı Vana

d34

İletkenlik Tip Seviye Şalterleri

d35

Kapasitif Seviye Şalterleri

d36

Titreşimli Seviye Şalterleri

d37

Pedallı-Motorlu Katı Seviye Şalterleri

d38

Diyaframlı Katı Seviye Şalterleri

d39

Elektromekanik Katı Seviye Transmitterleri

d40

Su Alarm Sensörleri

d41

Seviye İzleme Göstergeleri

d42

Kablolu Seviye Şalterleri

d43

Seviye Röleleri