Kompresör Kurutucu Filtre ve Aksesuarlar

Kompresör Nedir?

Havayı sıkıştırarak basınçlı bir şekilde kullanmamıza yarayan cihaza kompresör denir. Yaygın olarak kompresörler iki tiptir. Pistonlu kompresörler ve Vidalı kompresörler.

Pistonlu Kompresörler: Kompresörün krankına bağlı kolların hareket etmesiyle emme ve basma supapları yardımıyla hava depolanır. Bunlarda kendi aralarında Yağsız Hava Kompresörleri. Tek Kademeli Hava Kompresörleri, İki Kademeli Hava Kompresörleri, Yüksek Basınç Gemi Kompresörleri, Alçak Basınç Silobas Kompresörleri şeklinde sınıflara ayrılır.

Vidalı Kompresörler: Birbiri ile ters yönde dönen asimetrik profilli iki vida elemanı arasında tutulan hava dönme devam ettikçe hacmin daralması nedeniyle sıkışır ve üretim sağlanır. Yağlı ve yağsız olarak iki tipi vardır.

k2 k1