Manometre ve Termometre

MANOMETRE TEKNİK BİLGİ VE ÜRÜNLER

Proses kontrolünün temeli olan ölçüm cihazları, elektronik ve mekanik olarak iki sınıfa ayrılabilir. PLC ve SCADA sistemlerinde elektronik ölçüm cihazları ile prosesi izlemek mümkün olsa da, sahada bu değerleri birebir okumak işletme güvenliği açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda basınç ölçümünün vazgeçilmezi olan manometreler, işletmelerin önemli bir gereksinimi haline gelmiştir. Manometrelerin çalışma prensibi PASCAL prensibine dayanmaktadır. Standart Manometrelerin içinde yer alan U şeklindeki Bourdon Tüpü sayesinde, sıvı veya gazların uyguladığı basınç, kadran sistemine iletilerek ibre hareketi ile basıncı okumak mümkün olmaktadır.

Kapsül tip ve körüklü tip gibi farklı prensiplerle çalışan manometreler de mevcuttur. Bu tip manometreler daha hassas ölçüm yapabildiğinden, düşük basınç ölçümünde sıklıkla kullanılmaktadır.

Genel olarak mekanik basınç veya vakum ölçme aletleri atmosfer üstü veya altı basınçları gösterir. Bu yüzden bir sistemin gerçek basınç değerini bilmek için, mutlak basınç ölçerler kullanılmaktadır. Mutlak basınç ölçerlerin skalaları atmosferik basınca göre düzenlenmiştir.

Basınç değişimlerinin hassas takibinde, fark basınç (diferansiyel) ölçerler, önemli yer tutmaktadır. Bu tip manometrelerin iki farklı noktadan basınç okuyabilme özelliği sayesinde, anlık basınç değişimleri rahatlıkla gözlenebilmektedir.

Proses tipine ve işletmenin ihtiyaçlarına göre, diyaframlı manometreler, kontaklı manometreler, dijital manometreler de sıklıkla kullanılmaktadır.

mt1

TERMOMETRE

• Termometre: Bir cismin sıcaklığı ölçmeye yarayan alete termometre denir. Termometreler; civalı, etil alkollü veya metal termometre olabilir.
• Termometredeki hazne civa veya alkol gibi sıvılarla doldurulur. Bu hazne, bir maddeye daldırıldığında veya madde ile temas ettiğinde o maddenin tanecikleri haznenin camına çarpar. Bu durumda önce madde ve cam arasında, daha sonra cam ve haznedeki sıvı arasında enerji aktarımı gerçekleşir. Enerji aktarımı sonucunda haznedeki sıvının taneciklerinin hareket enerjileri artarsa bu tanecikler daha hızlı hareket eder ve tanecikler arasındaki mesafe artar. Bu artış sonucunda tanecikler arasındaki mesafe artar. Bu artış sonucunda tanecikler hazneye sığmaz ve cam borudaki hacmi doldurmaya başlar ve sıvı seviyesi yükselir. Benzer şekilde haznedeki sıvının taneciklerinin hareket enerjileri azaldığında tanecikler arasındaki mesafe azalır ve cam borudaki sıvı seviyesi düşer. Termometreden okunan değer, termometrenin temas ettiği maddenin sıcaklığı olarak kaydedilir. Bu değer termometrenin temas ettiği maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri ile ilişkili olarak yükselir veya düşer.

mt2